YIN & YANG

Yin & Yang – Två motpoler som skapar balans

Yin och Yang

Symbolen porträtterar der flödande mötet mellan yin och yang.
Det finna alltid ett uns av yin i yang. och det finns alltid ett uns av yang i yin.
De kan inte existera utan varandra – de är beroende av varandra.

Filosofin kring yin och yang kommer från den traditionella kinesiska medicinen och taoismen.

Balans mellan yin och yang behövs för att harmoni skall uppstå.
Vi behöver balans mellan yin och yang i våra liv, i vårt arbete, i vår inredning och i vår trädgård.

I Feng Shui ser man livet som en dans mellan dessa två.
Samtidigt som de är varandras motsatser, ska de samspela med varandra.
De är kontraster som samspelar med varandra som ger harmoni.

Det är varken bra med för mycket yin eller yang eftersom det skapar obalanser.
De behöver samexistera sida vid sida för att vi ska kunn leva våra liv i harmoni och balans.

Vad behöver du fylla på med just nu?

Exempel på motsatsförhållanden kan vara:
  • Manligt mot kvinnligt
  • Vitt mot svart
  • Hårt mot mjukt
  • Rakt mot runt
  • Högt mot lågt
  • Mörkt mot ljust
  • Blankt mot ruff
  • Sol mot skugga
  • himlen mot jorden
  • aktivitet mot passivitet