Tyst retreat för inre reflektion

17-19 december 2021

Vi erbjuder en retreat som är helt tyst.

Att få vara i tystnad på en retreat är ett fantastiskt redskap att få kontakt med sin innersta kärna och längtan. Retreaten vänder sig till dig som vill stanna upp och hämta hem din kraft.

  • Här får du chans att lämna vardagen och ägna dig enbart åt dig själv.
  • För att finna själslig harmoni behöver vi hitta balans mellan aktivitet och still.
  • Genom olika övningar får du hjälp att leda dina tankar till ro och hur din andning kan hjälpa dig att landa i dig själv.

Ordet retreat, eller reträtt, betyder att dra sig tillbaka. Ibland kan det vara skönt, lugnt och rogivande, men det kan också röra upp saker som finns i vårt inre.

  • Då behöver vi vara modiga, våga vara kvar och se vad som pågår inom oss.
  • Retreaten har sin givna förutsättning och erbjuder något mer än att vara ensam hemma.
  • Retreatens rytm och goda ordning ger ett innehåll med struktur och en trygghet att vila i.

Vår rekommendation:

Stäng av mobil, e-mail m.m. under kursen för att kunna fokusera på enbart det som pågår inom dig.

I retreaten ingår:

  • meditation
  • skogsbad
  • lugn frigörande dans.
  • Vi fokuserar på att öppna sinnena. Ta tillfället i akt och vila från allt och fokusera inåt. Dessa dagar är organiserade och strukturerade att ge dig ny näring för att kunna möta livet med öppna sinnen och skön livsglädje.