TRÄELEMENTET

Träelementet

Träd

Man brukar börja med elementet trä när man beskriver De Fem Elementen för att det är där energin börjar röra sig för att växa. Trä är länkat till våren och till växtkraft i alla dess möjligheter; i ditt liv, i projekt, i din hälsa, för hela samhället och hela universum. Träelementet står för liv och är en uppåtsträvande energi.

Elementet trä aktiverar energi, får saker gjorda, utvecklar och låter både människor och situationer växa.
Om det blir obalans är trä en del av stress och stresskador.
Om elementet är i balans tillåter det saker och ting att växa i sin egen takt.

Primära organ

Lever och gallblåsa.

Sekundära organ

Ögonen, senor, ligament, naglar, små muskler samt nerver.

”Positiv” känsla

Handlingskraft. Du med styrande trä vill alltid göra saker och få saker utförda. Du vill starta projekt och få igång dem. Trä-elementet vill få igång människor, känna att det gör någonting och att det händer någonting som gör att saker utvecklas framåt.

”Negativ” känsla

Ilska, irritation, frustration, bitterhetvrede.

Vanliga hälsoproblem

Ilska, irritation, högt blodtryck, hjärtproblem, fysisk spänning och låsningar i bindväv, leder och försämrat blodflöde på grund av låsta inre spänningar. Framförallt runt nacke och hals.

Balans

När du har balans i träelementet känner du kärlek och visar vänlighet. Du har god självkänsla och ett gott självförtroende. Du har förmåga att planera och fatta beslut. Du är flexibel och tycker om utveckling. Du är entusiastisk och har en stark livsgnista. Du har även kontakt med dina känslor.

Underladdat/överladdat träelement

När du har ett underladdat träelement kan du hamna i medberoende eftersom du har svårt att tro på dig själv. Du är osäker, osjälvständig och tar inte ansvar. Du känner dig förvirrad och är försjunken i dig själv. Du har dålig självkänsla.

När du har ett överladdat träelement vill du vara beundrad och har dåligt självförtroende. Du söker all form av yttre bekräftelse, vilket kan leda till arbetsnarkomani och perfektionism. Arbetsnarkomani. Du är perfektionist, otålig och hetsig.

Årstid

Vår

Färg

Grön

Väderstreck

Öster och sydost

Nyckelord

Jag känner.

LÄS MER OM ÖVRIGA ELEMENT:

ELDELEMENTET

JORDELEMENTET

METALLELEMENTET

VATTENELEMENTET

KÄLLA: Kjell Haglund

LÄS MER OM QIGONG : TRÄNA QIGONG MED OSS.