TKM Chakra

TKM

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

Inom TKM ser man samband mellan sjukdomar och hur relationen mellan Yin och Yang är i våra organ.
Man tittar även på hur flödet av vår energi är – både i våra organ och i våra liv.
Här finns ett starkt samband med hur vi lever våra liv och även hur vi mår.

Enligt TKM kan en känsla av sorg eller ilska som hålls inne (eller som uttrycks på ett ogynnsamt sätt), påverka våra organ och leda till både fysiska och psykiska besvär.

TKM har ett tydligt syfte:
Att skapa naturlig balans och harmoni i kropp, själ och sinne så att livsenergin kan flöda fritt.
Det gör att vi kan vara aktiva på det sätt vi önskar och vi får den vila vi behöver.

Vad innefattar TKM?

Qigong Läs mer om Qigong här.

Mat som medicin Läs mer om Mat som medicin här.

Yin & Yang Läs mer om Yin & Yang här.

Fem Element Läs mer om Fem Element här.

Feng Shui Läs mer om Feng Shui här.

Tuina Massage Läs mer om Tuina massage här.