Fjärilar

PARRELATIONSCOACHING

Coaching för att stärka er relation

Coaching för par är utvecklat för att stärka och utveckla er parrelation, och hur ni fokuserar på framtiden. Parcoaching kan hjälpa er som par att förstå varandras beteende bättre. Under samtalen fokuserar vi på det som behöver utvecklas i relationen. Kanske behöver ni förbättra kommunikationen mellan er, som i sin tur leder till en starkare relation. Framtiden och utvecklandet i relationen är det  vi kommer att lägga fokus på.

Vad vill ni förändra i relationen?

Vad är ni missnöjda med och vad vill ni förändra och lyckas med? Istället för missförstånd och konflikt kommer vi att fokusera på kommunikation och konstruktiv dialog. Det leder till att ni kommer att få större kännedom om varandra. Det finns inga konflikter eller bråk som inte kan leda till utveckling och något positivt. Istället för ständiga missförstånd kommer ni att kunna bygga upp gemensamma drömmar och mål för er relation, och även för er som enskilda individer.

Att lösa och bearbeta konflikter i en parrelation kan vara svårt. I våra samtal kommer vi fokusera mycket på sanning och respekt. Det leder till att ni växer tillsammans och får en fördjupad relation som vilar på kärlek och förståelse.

De utmaningar som ni kan ställs inför under Parrelationscoaching är att tydligt förmedla vad ni tycker och vill, samtidigt som ni ska möta er partners vilja utan att attackera eller gå i försvarsställning.

Varför Parrelationscoaching?

  • Om ni har fastnat i negativa mönster som stör relationen.
  • Vägledning om relationen är på väg att avslutas.
  • För att fördjupa er parrelation.
  • Få tillgång till relationsstärkande verktyg.
  • Ni får hjälp att gå från tanke till handling.

HUR GÅR PARCOACHINGEN TILL?

Vi träffas via videosamtal på zoom eller fysiskt på plats i Mörbacka.
Vi börjar med var ni befinner er i relationen just och vad ni vill förändra.
Hur ska er gemensamma framtida relation se ut?
Vi lägger gemensamt upp vilka delar ni behöver jobba med och hur vi ska arbeta med dom.

Ni sätter upp era mål för vad ni vill uppnå med coachingen och ni får stöd och hjälp av oss att nå dit.

För att nå bra varaktigt resultat går vi långsamt fram. Det tar tid att göra grundläggande förändringar i sättet att umgås. Ni får uppgifter att jobba med på egen hand mellan träffarna. Uppgifterna och träningen på egen hand kombineras med samtal och övningar. Vi utgår från era behov och coachar er framåt.

Coachingsamtal för par kan ni boka hos Camilla.
Samtalen sker via zoom eller på plats i Mörbacka.
Investering: 1.200 kronor.

Boka direkt