Berg

METALLELEMENTET

Metallelementet

Berg

Metall är elementet som är länkat till hösten. Metall är energin som avslutar och som sätter punkt. Det är energin som separerar och skapar struktur i tillvaron. Metall är också elementet för etik och förmågan att döma. Det lever på skärpan i hösten, klarheten i luften som öppnar lungorna och gör att man rätar på ryggraden.

I sin klara form är metall elementet för klar tankeförmåga och mental struktur. Om det kommer i obalans så fastnar det här och personen med styrande metall existerar nästan helt på ett mentalt plan med förakt för fysisk kropp och fysisk tillvaro.

Om du har mycket starkt styrande metall har du i allmänhet svårt att anpassa dig till en vanlig vardagstillvaro. Då metall tycker om ordning och reda och precision. Någonting som sällan går ihop med andra människor eller den kaotiska vardagstillvaron som de flesta har.

Du som har ett styrande metall-element är bäst på att avsluta och sätta punkt. Du är bra på att avgöra när något är över eller när det är onödigt att fortsätta med det. Du är i din bästa roll när du får syssla med att skapa struktur eller system. Metall är det enda av elementen som kan se skönhet i perfekta system. Du är däremot sällan bra på social kontakt med andra och bör därför inte arbeta i serviceyrken. Du kan lätt bli för intellektuell. Du behöver därför balansen i form av glädje som eld har, och i form av det fysiska och jordning som jord har. För att verkligen fungera stabilt i livet.

Primära organ

Lungor och tjocktarm.

Sekundära organ

Hud, ryggrad, näsa och hår.

”Positiv” känsla

Mod och klar livsglädje, vilket inte är samma sak som elds rena glädje.

”Negativ” känsla

Sorg och ledsamhet. Metall är det enda elementet som konkret vet och förstår att allting ska dö. Om det är i balans ser det livsglädjen som finns i att få vara vid liv. Men metall har lätt för att kollapsa till att allting blir sorgset och att allting ska dö. Kollapsad metall har mörka ringar under ögonen och kollapsar runt lungorna så att ryggraden inte längre är rak.

Verklighetsuppfattning

Du som har ett styrande metall-element föredrar att få vara ifred för att tänka. Du vill ha ordnad miljö runt dig så att ingenting stör din tankeförmåga. Du dras till ren estetik, ordning, struktur, precision och exakthet. Om det blir obalans i ditt metall-element, blir du mycket ilsken. Då försöker du tvinga in en struktur i en tillvaro där det inte finns, för att skydda din egen existens.

Vanliga hälsoproblem

Inre torrhet eller kyla. Du har dålig ytcirkulation och får lätt problem med din fysiska kropp, eftersom metall som är i obalans, nästan helt lever på en mental nivå. Du får lätt problem med ryggraden och även med matsmältningen, i form av att tjockarmen slutar fungera bra, och går då över till att bli förstoppad.

Balans i metall-elementet

Du har lätt för att fatta beslut och du vågar välja. Du har mod, passion, spontanitet och är harmonisk. Du har sinnesfrid och socalt engagemang. Du är kommunikativ, gör dig förstådd och är kreativ. Du har social förmåga, samhörighet och gemenskap. Du har en förmåga att släppa gamla idéer och trossatser vilket ger utrymme för att växa och utvecklas. Du har koncentration och en inre visdom.

Underladdat metall-element

Du är överdrivet ödmjuk och timid. Du gör som alla andra. Du är lättledd och skäms för dig själv. Du saknar sinnesfrid och känner dig ledsen eller deprimerad. Du är sårbar och oansvarig och du uppvisar svaghet och obeslutsamhet.

Överladdat metall-element

Du uppvisar arrogans, självförhärligande och självrättfärdigande. Du är hänsynslös och en individualist. Du är oansvarig och pratar mycket om dig själv. Du har svårt att kompromissa och att byta riktning i livet.

Mentala och andliga förmågor

Utveckling, kreativitet, beslutsamhet och spontanitet. Du vågar välja.

Årstid

Höst

Färg

Vit, guld

Väderstreck

Väster och nordväst

Nyckelord

Jag kan.

 

LÄS MER ÖVRIGA ELEMENT:

TRÄELEMENTET

ELDELEMENTET

JORDELEMENTET

VATTENELEMENTET

LÄS MER OM QIGONG:

TRÄNA QIGONG MED OSS