JORDELEMENTET

Jordelementet

Jord

Jord anses vara ett av de viktigaste av De Fem Elementen då det är jord som integrerar och balanserar de andra fyra så att alla fem blir en enhet. Jord-elementet är länkat till sensommar, som innehåller alla vädertyper och som samtidigt innehåller fukt. Fukt är en faktor från kinesisk medicin som är länkat till elementet jord. Antingen yttre fukt eller inre fukt. Inre fukt som är låst inuti personen, under lång tid, gör att hälsan fungerar allt sämre. 

Jord är elementet som integrerar de andra elementen. Som balanserar dem och gör att de fungerar smidigt sinsemellan, som den enheten de egentligen är. Jord är inriktat på fullbordan. Att saker och ting når sin naturliga kulmen. Det är elementet som i sin balanserade form är inriktat på fred och balans i allting i tillvaron. Men som i sin blockerade eller kollapsade form blir oroligt och gnälligt. Eller istället stänger av från omvärlden när det inte klarar av att integrera längre.

Du med styrande jord är en mycket bra stabilisator i en verksamhet. Du är naturligt bra på att bry dig om andra, att integrera dem och lugna ner dem. Men du är sällan med att starta saker eller utveckla någonting.

Primära organ

Mjälte och bukspottkörtel.

Sekundära organ

Muskler, mage, kött och mun.

”Positiv” känsla

Integration. Att balansera sin omgivning bara genom att finnas där själv och på så sätt integrera andra människor eller energi.
Att få andra människor förnöjda eller få dem att känna sig hemma.

”Negativ” känsla

Avstängdhet. Du försvinner iväg i en inre tomhet. Det spelar ingen roll vilken omgivning du har. I och med att du är någon helt annanstans. En annan ”negativ” känsla för jord är oro. En gnagande oro som du inte kan släppa utan fortsätter med. Om du har styrande jord behöver du vara försiktig så att du märker om du tar ut detta på din omgivning. Börja istället röra dig mot en mer positiv tillvaro. Om jord kollapsar kan det leda till att det hela övergår till konstant gnagande gnäll som aldrig slutar. Och aldrig rör sig någonstans.

Generellt vanliga hälsoproblem

Inre fukt och passivitet. Övervikt och du är mycket långsam. Både i din ämnesomsättning och förmåga att göra något av ditt liv. Du känner dig tung och full inuti och som om det är omöjligt att starta någonting. Allt är så tungt att det knappt går att flytta.

Balans i jord-elementet

Du uppvisar stabilitet. Du är samlad, lugn och harmonisk. Du har förmågan att vara närvarande. Du har medkänsla, livsvilja och sympati. Du är uppmärksam och omtänksam. Du har tillit till dig själv, mognad och uppriktighet. Du har medkänsla, visar hänsyn och sympati.

Underladdat jord-element

Du känner likgiltighet och har svag överlevnadsförmåga. Depression, slöhet och dämpad. Du kan ej välja och är oharmonisk.
Du är frånvarande, tycker ej om dig själv och straffar ut dig själv.

Överladdat jord-element

Du är orolig, överbeskyddande och förvirrad. Du är stressad, spänd, känner ilska och är otålig. Du känner dig beroende, obestämd, lättirriterad och aggressiv. Du kan ej vila och är istället överaktiv.
Du fokuserar på materiella ting, är självcentrerad och spänd. Du tappar kontakten med dig själv.

Mentala och andliga förmågor

Självkänsla och en inre trygghet. Du har mental och andlig förmåga.

Årstid

Sensommar.

Färg

Gul, brun

Väderstreck

Centrum

Nyckelord

Jag är.

LÄS MER OM ÖVRIGA ELEMENT:

TRÄELEMENTET

ELDELEMENTET

METALLELEMENT

VATTENELEMENT

KÄLLA: Kjell Haglund

LÄS MER OM QIGONG: TRÄNA QIGONG HOS OSS.