ELDELEMENTET

Eldelementet

Eld

Liksom vår går över i sommaren går trä över i eld. Trä är bränslet för eld och i sin balanserade form är eld bland annat den rena glädje som kan hoppa från en människa till en annan. Likt en flamma från en gren till nästa. 

Eld är länkat till ren närvaro och ljuset som sommaren är. Eld tillåter energi att blomma upp. Att bli sig själv fullt ut och njuta av tillvaron som den är just nu istället för att oroa sig för framtiden eller det förflutna. Det är en mästerlig projektledare men kanske inte alltid tänker igenom saker så noga. Eld bör ha ett socialt yrke för att känna sig tillfreds. I balanserad form bär eld på en enorm gåva i förmågan att sprida värme och glädje i världen. Som en vandrande låga som tänder värmen i andra människors bröst.

 

Primära organ

Hjärta och tunntarm.

Sekundära organ

Hjärtsäcken, blodflödet, tunga och puls.

Balans i eldelementet

Du känner ren glädje. Du är närvarande och har förmågan att vara social och få igång en fest eller middag tills samvaron och glädjen har spridit sig till alla i närheten.

Du skapar glädje och är kärleksfull. Du har inre harmoni, insikt och stabilitet. Du är fantasifull, optimistisk och entusiastisk. Vakenhet och klarhet är också något som kännetecknar dig med styrande eld-element. Eld-elementet kännetecknas även av utveckling, inspiration och motivation. Du är nyfiken och har intresse och vilja att lära. Du är även ödmjuk och har medkänsla.

Obalans i eldelementet

Du har lätt för att känna Ångest.
Om eld blir obalanserat blir du alltmer uppspelt. Men uppspelt på ett sätt som uppenbarligen inte är friskt. Du blir hyper, manisk, får plötsliga skrattattacker eller plötsligt uppflammande och instabila känslor.

Vanliga hälsoproblem

Inre hetta. Du kan gå i t-shirt på vintern och har svårt att anpassa dig till yttre värme eller hetta. Du kan bli manisk i dina beteendemönster. Eller kan du bli intensiv i att jaga nya kickar hela tiden. Du kan ha problem med matsmältning, avföring och törst som aldrig går att riktigt släcka. Du kan ha störningar i blodomlopp och torra eksem.

Underladdat eld-element

Du vill ha men du vill inte ge. Du tycker synd om dig själv. Martyrskap.
Du kan ej släppa taget och deltar ej i livet. Du lever i det förflutna och i framtiden.
Du är frånvarande och ofta bitter.

Överladdat eld-element

Du är kritisk och krävande. Styr och manipulerar. Du känner besvikelse och är skuldbeläggande, överdramatisk och kontrollerande.

Mentala och andliga förmågor

Intuition och inre visdom. Passion, styrka och energi.

Årstid

Sommar

Färg

Röd

Väderstreck

Söder

Nyckelord

Jag älskar

Österländsk filosofi

I väst bygger större delen av vårt industriella samhälles negativa sidor, på det man kallar kollapsad eld i kinesisk medicin. Med konstant jakt på nya företeelser. Nya mobiltelefoner. Nya datorspel. Ny e-post. Hela tiden uppdateringar i olika former. Detta beteende tyder på att eld är i stark obalans och under beteendet ligger tomheten och ångesten. Ångesten är en del av eld. Ångesten gör att människorna försöker undvika att känna den, genom att få flammorna att brinna starkare, i jakt på nästa shoppingrunda.

LÄS MER OM DE ÖVRIGA ELEMENTEN:

TRÄELEMENTET

JORDELEMENTET

METALLELEMENTET

VATTENELEMENTET

KÄLLA: Kjell Haglund

LÄS MER OM QIGONG: TRÄNA QIGONG MED OSS.