COACHING SAMTAL

Coaching som vägledande samtal

Vi erbjuder coaching för både enskilda individer och par.

Alla kan ha nytt av att bli coachade ibland. Du kanske har en önskan eller ett behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och de existentiella frågorna. Att ha mat på bordet, en partner att älska och ett jobb att gå till är långt ifrån tillräckligt. Förr var det exempelvis helt okej att ha ett jobb som var hyfsat så länge som det betalade bra. I dag vill vi känna att timmarna på jobbet även är meningsfulla och ger glädje.

Att bli coachad idag är en stor hjälp i dagens samhälle med den allt mer ökade pressen på oss medborgare. Vi förväntas att vara supermänniskor, både på jobbet och på fritiden. I kaoset av alla måsten och krav så kan Coaching kännas som en räddare i nöden. Coaching kan användas till att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och att upptäcka nya möjligheter.

Vår Coaching bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation. Vi ställer utmanande frågor och du/ni som blir coachade har alla svar. Det stimulerar dig/er till en inre trygghet och god självkänsla och stärker din/er förmåga till att ta ett eget ansvar över ditt/ert liv. Utifrån detta kan du/ni se vilka möjligheter som finns och ta ut en riktningen i livet.

Vår Coaching innebär att frigöra er fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas, vilket innebär att det  ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande.

Dina mål och intressen står i centrum samt att du själva har alla svar inom dig. Genom coachingen blir du utmanad med olika frågeställningar. Du får även stöd med att hitta dina svar, och att våga förverkliga dem.

För att boka eller om du har några frågor eller funderingar skicka mail till camilla@morbacka.se.

Varje samtal är 60 minuter, och sker på plats i Mörbacka eller i samtal via zoom.

Investering för enskilda individer 60 minuter: 800 kronor.

Investering för par 60 minuter: 1.200 kronor.