Loppis & Kuriosa
Gården,  Liten Butik,  Renovering

Loppis och Kuriosa

Kärt barn har många namn.

Första året vi hade loppis här på gården var 2016.
Sen dess har vi haft loppis varje sommar (förutom 2020 p.g.a. pandemin).
Vår loppis har haft flera olika namn som ”Loppis & Kuriosa” och Café & Kuriosa”.

Det blir ingen mer Loppis

Det har varit så roligt att driva loppis på somrarna.
Fram för allt har vi uppskattat alla dessa möten med er kunder!
Det är med stor sorg vi meddelar att vi inte kommer att ha någon mer loppis framöver.

Framtiden

I framtiden kommer vi att ha en liten ”butik” med försäljning i samband med våra kurser och workshops.
Det går alltid att besöka den när ni vill. Bara hör av er så öppnar vi upp!

Gamla loppisen Golvet bryts upp och ska sänkas

Gamla loppisen Gamla loppislokalen

Gamla loppisen Här ska det bli fler sovrum

Gamla loppisen Istället för loppis blir det plats för andra aktiviteter

Loppis & Kuriosa Gamla loppis Hej då