Loftet
Mörbacka Gårdsretreat,  Renovering,  Välmående

Loftet är godkänt och klart

Äntligen! Vi är godkända!

I ett års tid har vi planerat och renoverat denna fantastiska och härliga lokal.
Det är en magisk känsla att kliva in i den. 
Vi är så inspirerade att börja inreda och använda till kurser, meditation, qigong, yinyoga och frigörande dans!

Renovering  Loftet RenoveringRenovering Renovering RenoveringRenovering Renovering RenoveringRenovering Entre Loftet Loftet Badrum LoftetEntre Logen

Meditation 

De positiva effekterna av meditation är många.
Rent fysiologiskt kan det exempelvis handla om sänkt blodtryck, förbättrad sömn och förbättrat immunförsvar.
Även de mentala hälsovinsterna med meditation är stora. Meditationen kan till exempel minska ångest, stress, bidra till ökat självförtroende och minska antalet depressioner.
 
Forskning visar även förändringar i hjärnan hos de som mediterar.
Bland annat så har man sett hur aktiviteten i den vänstra pannloben ökar i samband med meditation.
Det är den delen av hjärnan som styr våra positiva känslor såsom glädje, lycka och välbefinnande.
Samtidigt som aktiviteten i den högra pannloben minskar.
Det är den delen av hjärnan som styr känslor som rädsla, ilska och irritation.
 
Är du sugen på att börja meditera (om du inte redan gör det)?
Du kan hitta många guidade meditationer på internet.
På våra kurser ingår alltid meditation.
Varmt Välkommen!